ГЕНЕРАЛНО ПОЧЕТНО КОНСУЛСТВО
НА РЕПУБЛИКА ФИЛИПИНИ
В БЪЛГАРИЯ

Изнесени консулски услуги в София

Outreach services in progress

На 7 и 8 октомври 2023 г. в нашето консулство се проведоха
изнесени консулски услуги за филипински граждани, които живеят в България. Екип
пристигна от посолството на Филипини в Унгария и даде възможността на живущи в България филипински граждани на място да кандидатстват за паспорт, да регистрират бракове и родени в
България деца, да дадат отпечатъци за свидетелство за съдимост, да 
подадат заявления за подновяване на гражданство, да заверят пълномощни за
използване във Р. Филипини, както и да обсъдят други казуси с представители
на посолството.

Contact Detail

1421 София, ул. “Червена стена” № 46

consuloffice@technologica.com

+359 888 799 319

© 2022 Created by Javery.