ГЕНЕРАЛНО ПОЧЕТНО КОНСУЛСТВО
НА РЕПУБЛИКА ФИЛИПИНИ
В БЪЛГАРИЯ

Информация за визи

Туристическа виза 9a:

за български граждани

Туристическа виза 9a за български граждани

Попълнете формуляра както следва:

Туристическа виза а9

За чужденци с дългосрочно пребиваване в България

За български граждани

Изисквания:

Плаща се към:

  • BG49 UNCR 7000 1500 1070 98 (в лева по курса на БНБ / по дневния валутен курс за USD)
  • BIC: UNCRBGSF
  • Титуляр: Консулство на Република Филипини

Визата е валидна за 59 дни, считано от влизане в страната, в рамките на 3 месеца от датата на издаване, с позволено еднократно влизане. Визата не подлежи на удължаване, ако не се използва в рамките на валидността ѝ. 

Необходимо е лично явяване. Сканираните документи се изпращат за проверка и одобрение по имейл на consuloffice@technologica.com, след което всички документи трябва да се подадат лично в офиса на Филипинското консулство в София: ул. Червена стена 46, София с уговорен ден и час на посещение. Срокът за издаване на виза 9а е приблизително 5 дни, като това включва периодът на одобрение – след одобрение визата се издава на място.

За български граждани

Туристическа виза 9a за чужденци с дългосрочно пребиваване в България

Попълнете формуляра както следва:

Туристическа виза а9

За чужденци с дългосрочно пребиваване в България

За български граждани

Изисквания:

Плаща се към:

  • BG49 UNCR 7000 1500 1070 98 (в лева по курса на БНБ / по дневния валутен курс за USD)
  • BIC: UNCRBGSF
  • Титуляр: Consulate of the Republic of the Philippines

Валидност на визата: Визата е валидна за 59 дни, считано от влизане във Филипините, в рамките на 3 месеца от датата на издаване, с едно влизане. Визата не подлежи на удължаване, ако не е използвана в периода на нейната валидност. 

Период на одобрение: Издаването на виза за временни посетители подлежи на одобрение от посолството на Филипините в Унгария, за да се провери дали кандидатът не е в черния списък на DFA, поради което периодът за издаване може да отнеме повече време. 

Лично явяване: Необходимо е лично явяване. Сканираните документи се изпращат за проверка и одобрение по имейл на consuloffice@technologica.com, след което всички документи трябва да се подадат лично в офиса на Филипинското консулство в София: ул. Червена стена 46, София с уговорен ден и час на посещение. Визата се издава на място.

За български граждани

Моряшка виза 9c

Изисквания:

Плаща се към:
  • BG49 UNCR 7000 1500 1070 98 (в лева, по курса на деня на БНБ)
  • BIC: UNCRBGSF
  • Титуляр: Консулство на Република Филипини

Всички документи се първо се изпращат по имейл (consuloffice@technologica.com) и след одобрение се подават в офиса на консулството на ул. Червена стена 46, София. Документите могат да се подадат лично или от официално упълномощен агент.  Не се приемат кандидатури без предварителна писмена комуникация, нито посещения без предварително уговорен час.

Стандартният срок за издаване на морска виза е 5 дни от деня на кандидатстване.

Визата е валидна 3 месеца с позволено еднократно влизане в страната.

Други визи

Ако желаете да кандидатствате за виза, различна от 9а и 9с, трябва да отправите въпросите си към следните институции: ​

Относно дипломатически визи 9е:
Посолство на Филипините в Унгария 1026 Budapest, 

Gabor Aron Utca 58
Hungary Tel: (+36) (1) 391 4300, Fax: (+36) (1) 200 5528, Hotline: 0036302021760
Email: budapest.pe@dfa.gov.ph
https://budapestpe.dfa.gov.ph 

Относно визи, свързани с инвестиции, постоянно установяване във Филипини след пенсиониране  и дългосрочно пребиваване поради трудова заетост:
BoI – Board of Investments: https://boi.gov.ph

Contact Detail

1421 София, ул. “Червена стена” № 46

consuloffice@technologica.com

+359 888 799 319

© 2022 Created by Javery.